Завідувач кафедри

Гнезділова Ярослава Володимирівна – к.ф.н., доцент