Monthly Archives: Грудень 2020

Шановні студенти!

Зверніть увагу на оновлений порядок виставлення підсумкової оцінки з дисциплін кафедри.

Підсумкова оцінка за дисципліну виставляється за підсумковим рейтинговим балом, що є сумою семестрового рейтингового бала та екзаменаційного рейтингового бала (див. розділ 8 «Виставлення підсумкової оцінки за дисципліну» відповідної робочої програми).

Студентам, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 60 – 70, за рішенням кафедри може бути виставлена підсумкова оцінка за дисципліну за національною шкалою «відмінно», за шкалою ЄКТС – А. Підсумковий рейтинговий бал виставляється шляхом додавання до семестрового рейтингового бала студента 30 балів.

Студентам, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 57 – 58, за рішенням кафедри може бути виставлена підсумкова оцінка за дисципліну за національною шкалою «добре», за шкалою ЄКТС – С, а студентам, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 – підсумкова оцінка «добре», за шкалою ЄКТС – В. Підсумковий рейтинговий бал виставляється шляхом додавання до семестрового рейтингового бала студента 23 балів.