Завідувач кафедри

Морякіна Ірина Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент

від 2005р. завідувач кафедри фонетики  і практики англійської мови (у 2011-2015р.р. кафедри англійської філології) Київського національного лінгвістичного університету

у 1990р. закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов по спеціальності “Англійська мова та друга іноземна (французька)”

у 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Мовна особистість англійців в художній прозі Дж. Голсуорсі: лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі романів форсайтівського циклу).

 

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

завідувача кафедри фонетики і практики англійської мови

Морякіної Ірини Анатоліївни

 1. Наративні техніки та композиційні прийоми створення енігматичності в романі Д. Брауна «Код да Вінчі» . – К. 2015.
 2. Образ Британської королівської родини в англомовних медія: лінгвостилістичний аналіз // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (19–21березня 2014) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 283-285.
 3. English Phonetics Through Practice: навчальний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів ІІ-го курсу факультетів і інститутів іноземних мов / І.А. Морякіна, Т.С. Ставицька. – К: КНЛУ. – 2012. – 180 с.
 4. Концепти ФЕМІНІНІСТЬ та МАСКУЛІННІСТЬ в рекламних оголошеннях чоловічих та жіночих глянцевих журналів. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов і культур”], (КНЛУ, 30 березня – 1 квітня  2011 р. – С.148-149.)
 5. You are Welcome to Be Self-Taught: навчальний посібник з англійської мови для студентів гуманітарних ВНЗ / А.Й. Гордєєва, І.А. Морякіна, М.Г. Сивкова. – Київ: Ленвіт, 2008. – 159 с.
 6. Гендерні ознаки політичного дискурсу Г.Клінтон: семантико-когнітивний, стилістичний та комунікативно-прагматичний аспекти // Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій: матеріали науково-практичної конференції 2-4 квітня 2008 р. – Київ: КНЛУ, 2008. – С. 170-172.
 7. Образи неживої природи у мовній картині світу англійців (на матеріалі романів форсайтівського циклу). Мова, культура й освіта в сучасному світі: збірник наук. праць до 90-річчя д-ра філол.наук. проф. Романовського О.К. – К.: КНЛУ, 2008. – С.162-168.
 8. Власні назви в романі Дж. Роулінг “Гарі Потер та філософський камінь”: лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти / Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. – Вип.17. – К.: КНЛУ. – 2006. –    С. 242-247.
 9. Поліглосія в дискурсі англійців (на матеріалі романів форсайтівського циклу Дж.Голсуорсі). // Тези доповідей наукової конференції “60 років ЮНЕСКО: погляд у майбутнє”: 22-23 лютого, Київ: КНЛУ. – 2006. – С. 9-10.
 10. Метафоричні образи війни як гендерна ознака мовної картини світу англійців (на матеріалі романів Дж.Голсуорсі. форсайтівсткого циклу). // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: КНУ   ім. Т.Г. Шевченка, 2006. – С. 222-226.
 11. Афективна стратегія в персонажному дискурсі романів форсайтівського циклу Дж.Голсуорсі. / Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. праць. – Вип. 9. – К.: КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2006. – С. 161-167.
 12. Когнітивні характеристики мовної особистості: Джоліон Форсайт старший. / Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного університету. LINGUAPAX VIII. Філологія. Педагогіка. Психологія. Випуск 10. – 2005. – С. 123-128.
 13. Мовна особистість у художній прозі Дж. Голсуорсі: лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі романів форсайтівського циклу): дис. канд. філол. наук.: 10.02.04/ Ірина Анатоліївна Морякіна. Київ, 2005. – 233 с.
 14. Характеристика прагматикону мовного колективу англійців (на матеріалі романів форсайтівського циклу Дж.Голсуорсі)/ Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна – 2004. – № 636. – С. 94-99.
 15. Семантичний, структурний та функціональний підходи до аналізу концептуальної метафори в романах форсайтівського циклу Дж.Голсуорсі./ Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: КНЛУ, 2003. – С. 70-77.
 16. Метафоричні образи літератури та мистецтва як соціокультурні ознаки мовної картини світу англійців (на матеріалі романів форсайтівського циклу Дж.Голсуорсі) / Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. – 2003. – Т.6, №2. – С. 152-159.