Дисципліни

1 курс:

 • Настановчо-корективний курс з першої іноземної мови (англійської) – І-й курс, спеціалізація 0.35.04 Германські мови та літератури (переклад включно);
 • Настановчо-корективний курс з першої іноземної мови (англійської) – І-й курс, спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська));
 • Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (англійської) – І-й курс, спеціалізація 0.35.04 Германські мови та літератури (переклад включно);
 • Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (англійської) – І-й курс, спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська));
 • Практична фонетика англійської мови – І-й курс, спеціалізація 0.35.04 Германські мови та літератури (переклад включно);
 • Практична фонетика англійської мови – І-й курс,  спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська));
 • Іноземна мова (англійська) – І-й курс, спеціалізація  14.01 Середня освіта (Українська мова та література);
 • Англійська мова професійного спрямування – І-й курс, спеціальність 053  Психологія;

2 курс:

 • Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (англійської) – ІІ-й курс, спеціалізація 0.35.04 Германські мови та літератури (переклад включно);
 • Практична фонетика англійської мови – ІІ-й курс, спеціалізація 0.35.04 Германські мови та літератури (переклад включно);
 • Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (англійської) – ІІ-й курс, спеціалізація 014.02 Середня освіта «Мова і література (англійська)»;
 • Практична фонетика англійської мови – ІІ-й курс, спеціалізація 014.02 Середня освіта «Мова і література (англійська)»;
 • Іноземна мова (англійська) – ІІ-й курс, спеціалізація 014.01 Середня освіта «Українська мова і література»;
 • Перша іноземна мова (англійська) – ІІ-й курс, спеціальність 053  Психологія;

3 курс:

 • Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (англійської) – ІІІ-й курс, спеціалізація 0.35.04 Германські мови та літератури (переклад включно);
 • Практична фонетика англійської мови – ІІІ-й курс, спеціалізація 0.35.04 Германські мови та літератури (переклад включно);
 • Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (англійської) – ІІІ-й курс, спеціалізація 014.02 Середня освіта «Мова і література (англійська)»;
 • Практична фонетика англійської мови – ІІІ-й курс, спеціалізація 014.02 Середня освіта «Мова і література (англійська)»;
 • Іноземна мова (англійська) – ІІІ-й курс, спеціалізація 014.02 Середня освіта «Мова і література (англійська)»;
 • Англійська мова – ІІІ-й курс, спеціальність  053  Психологія;

4 курс: 

 • Культура усного та писемного мовлення англійської мови, – VІ й курс, спеціальність 014. Середня освіта, спеціалізація «Комбіновані технології у викладання іноземних  мов»;
 • Комбіновані технології у викладанні іноземних мов, – V й курс, спеціальність 014. Середня освіта, спеціалізація «Комбіновані технології у викладання іноземних  мов»;